ON
YOMEDIA
VIDEO

Trận đánh của Ngô Quyền diễn ra vào thời gian nào, ở đâu?

TRẬN ĐÁNH CỦA NGÔ QUYỀN VÀO THỜI GIAN NÀO?Ở ĐÂU VÀ DIỄN BIẾN

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (36)

 
 
 
 • 938 

  Sông Bạch Đằng

    bởi Khưu Gia Bảo 14/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ngô Quyền đánh giặc Nam Hán vào năm 938 trên sông Bạch Đằng

  đúng thì vote cho mk nhé!!!!!!!!!

    bởi Văn Thị Thảo Vy 14/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • vào năm 938 tại sông Bạch Đằng

    bởi ❤Hoshikoyo Yuri❤ 18/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • nam 938

    bởi ❤Hoshikoyo Yuri❤ 19/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • vào năm 938

  ở sông bạch đằng

    bởi Trần Hữu Hoàng 23/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vào năm 938

  trên sông Bạch Đằng

    bởi Lý Nguyễn Minh Thông 24/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nâm 938

    bởi nguyễn đức hải 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • diễn ra vào năm 938 trên sông Bạch Đằng

    bởi . Tps . 04/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •   bởi hiroki natsumy 06/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • vào năm 195, diễn ra tại dòng sông Bạch Đằng hùng vĩ. Giặc bị quân ta đánh tơi bời khói lửa và đã tháo chạy về nước

    bởi Đỗ Hương Giang 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Năm 938 trên con sông Bạch Đằng
    bởi Huong Dang 15/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 938

  sông bạch đằng

    bởi nghiêm tiến ngọc 16/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 •  Năm 938 , Ngô quyền giết công tiễn

  Cuối đông năm 938 , trận đánh ngô quyền diễn ra  trên sông bạch đằng , vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng.Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể ăn tươi, nuốt sống liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ.

    bởi Chu Chu 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng:

  - Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta. Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân địch vào sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

  - Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân đuổi theo, lọt vào trận địa mai phục của ta mà không biết.

  - Nước triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống cự không nổi phải rút chạy ra biển.

  - Quân giặc thiệt hại quá nửa, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo bị chết. Vua Nam Hán được tin bại trận đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

  - Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

  Nguồn tham khảo: Loigiaihay

    bởi Nguyễn Bo 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bạch đằng năm 983

    bởi ❤Hoshikoyo Yuri❤ 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • năm 938 bạch đằng

    bởi Nguyễn Hồ Quang Khải 22/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 938 sông Bạch Đằng
    bởi Phương Thanh 02/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • tran chien vao nam 938 va dien ra tren song Bach Dan 

  neu ban thay dung thi yes cho minh nhe

    bởi Nguyen Bac Minh 04/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Năm 938, trên sông Bạch Đằng

    bởi I N 08/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Chuẩn bị
  Ngô Quyền (898 - 944), người Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.

  Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức. Được tin đó, Ngô Quyền liền kéo quân ra Bắc.

  Kiều Công Tiễn vội cho người sang cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán nhân cớ đó, cho quân xâm lược nước ta lần thứ hai.

  Năm 938, vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thù sang xâm lược nước ta. Bản thân vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn (Bách Bạch - Quảng Tây - Trung Quốc), sẵn sàng tiếp ứng cho Hoằng Tháo.

  Ngô Quyền đã nhanh chóng tiến quân vào thành Đại La (Tống Bình - Hà Nội), bắt giết Kiều Công Tiễn, khẩn trương chuẩn bị chống quân xâm lược.

  Dự đoán quân Nam Hán sẽ vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng, Ngô Quyền bàn với các tướng cách chống giặc.

  Ông đã huy động quân và dân lên rừng đẵn hàng ngàn cây gỗ dài, đầu đẽo nhọn và bịt sắt, rồi đem đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, xây dựng thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ.

   

  Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.

  Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng lúc nước triều đang lên.

  Lưu Hoằng Tháo hăm hở đốc quân đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm mà không biết.

  Nước triều bắt đầu rút. Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Quân Nam Hán chống không nổi phải rút chạy ra biển.

  Đúng lúc nước triều rút nhanh, bãi cọc dần dần nhô lên. Quân ta từ phía thượng lưu đánh mạnh xuống, quân mai phục hai bên bờ đánh tạt ngang. Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn, vỡ tan tành. Số còn lại, vì thuyền to nặng nên không sao thoát khỏi trận địa bãi cọc. Quân ta, với thuyền nhỏ, đã nhẹ nhàng luồn lách, xông vào đánh giáp lá cà rất quyết liệt. Quân địch bỏ thuyền nhảy xuống sông, phần bị giết, phần chết đuối, thiệt hại đến quá nửa. Hoằng Tháo cũng bị thiệt mạng trong đám loạn quân.

  Vua Nam Hán, được tin bại trận trên sông Bạch Đằng, con trai là Hoằng Tháo bị chết, đã hốt hoảng, vội hạ lệnh thu quân về nước.

  Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền kết thúc hoàn toàn thắng lợi.  Tham khảo: loigiaihay

    bởi N. T .K 15/09/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Diễn ra vào năm 938 ở trên sông Bạch Đằng.

    bởi Phạm Hương Liên 05/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cái này bạn có thể tra trên mạng nhá

    bởi No choice teen 06/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Năm 938 trên sông Bạch Đằng

  Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng.Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể ăn tươi, nuốt sống liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ

    bởi Hk DP'kseven 09/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Năm 938, trên sông Bạch Đằng
    bởi Trung Nguyễn Quang 11/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Nam 938 , song bach dang 

    bởi Le Nhat 12/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 983

   

    bởi huy nguyễn ngọc 13/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • nam 938

  o tren song bach dang

    bởi dat 6c 17/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • năm 938

  diễn ra trên sông Bạch Đằng

    bởi hoàng vinh 26/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • năm 938 

  sông Bạch Đằng 

    bởi phan bảo châu 16/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Vào năm 938
  • Trên sông Bạch Đằng
    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 26/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1