Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

 • Câu 1:

  Năm 937 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để

  • A. Mở rộng vùng kiểm soát
  • B. Chuẩn bị đánh quân xâm lược
  • C. Ra gần quê
  • D. Trừng trị Kiều Công Tiễn làm phản
 • Câu 2:

  Vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần 2 vì: 

  • A. Được Kiều Công Tiễn cầu cứu mời gọi
  • B. Mở rộng bờ cõi
  • C. Trả thù rửa hận
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 3:

  Lưu Hoằng Tháo đem quân xâm lược nước ta năm: 

  • A. 930
  • B. 1010
  • C. 938
  • D. 937
 • Câu 4:

  Để chuẩn bị cho cuộc chống quân xâm lược, Ngô Quyền tấn công vào Đại La bắt giết Kiều Công Tiễn nhằm: 

  • A. Trừ khử kẻ thù sau lưng trước khi quân Nam Hán vào
  • B. Tiêu hao quân địch
  • C. Chia rẽ lực lượng
  • D. Hạn chế sức mạnh kẻ thù
 • Câu 5:

  Hiện nay Ba Vì - Hà Tây có lăng Ngô Quyền, điều này có ý nghĩa như thế nào? 

  • A. Nơi đây là nơi ông mất
  • B. Ghi nhớ công ơn của ông
  • C. Đây là nơi ông xưng vương
  • D. Mang tính chất thờ cúng tổ tiên
 • Câu 6:

  Hiện nay Ba Vì - Hà Tây có lăng Ngô Quyền, điều này có ý nghĩa như thế nào? 

  • A. Nơi đây là nơi ông mất
  • B. Ghi nhớ công ơn của ông
  • C. Đây là nơi ông xưng vương
  • D. Mang tính chất thờ cúng tổ tiên
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn