Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 27 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):