lịch sử 12

bởi Quốc Học Huế ngày 23/06/2017

Biểu hiện rõ nhất của khủng hoảng kinh tế 1973 ở Tây Âu?

A. Thất nghiệp trầm trọng

B. Kinh tế suy thoái

C. Lạm phát tăng cao

D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt

Câu trả lời (4)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan