Quốc Học Huế's Profile

Quốc Học Huế

Quốc Học Huế

23/10/1999

THPT Chuyên Quốc Học

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Quốc Học Huế đã đặt câu hỏi: lịch sử 12 Cách đây 1 năm

  Biểu hiện rõ nhất của khủng hoảng kinh tế 1973 ở Tây Âu?

  A. Thất nghiệp trầm trọng

  B. Kinh tế suy thoái

  C. Lạm phát tăng cao

  D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt