Xác định tên kim loại và oxit của kim loại đó

bởi Bi do 25/04/2019

cho 1,44 g một oxit kim loại chưa rõ hóa trị vào 6,67 g dd HCl 21,9% vừa đủ để hòa tan hoàn toản. Xác định tên kim loại và oxit của kim loại đó

Câu trả lời (1)

 • - Đặt kim loại cần tìm là M thì hóa trị của M là n

  \(M_2O_n+2nHCl\rightarrow2MCl_n+nH_2O\)

  \(n_{M_2O_n}=\dfrac{1,44}{2M+16n}\left(mol\right)\)

  - Theo PTHH: \(n_{HCl}=\dfrac{1,44.2n}{2M+16n}=\dfrac{2,88.n}{2M+16n}\left(mol\right)\)

  - Theo đề ta có: mHCl = 1,46 gam

  => nHCl = 1,46/36,5 = 0,04 mol

  => \(\dfrac{2,88.n}{2M+16n}=0,04\)

  \(\Rightarrow0,08.M+0,64.n=2,88.n\)

  \(\Rightarrow0,08.M=2,24.n\)

  \(\Rightarrow28n=M\)

  n 1 2 3 4
  M 28(loại) 56(nhận) 84(loại) 112(loại)

  - Sau khi lập bảng trên thì ta thấy khi n = 2 thì M = 56 (Fe)

  Vậy tên kim loại đó là sắt và tên oxit của kim loại đó là sắt (II) oxit

  bởi Hương Xuân 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan