AMBIENT

Xác định tên kim loại, thể tích dung dịch HCL cần dùng và nồng độ phần trăm của muối thu được sau dung dịch

bởi Nguyễn Hạ Lan 25/04/2019

Cho 7,8 g một kim loại hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 36,5% (D= 1,18 gam/ml ). sau phản ứng thu được 2,668 lít khí ở đktc . xác định tên kim loại, thể tích dung dịch HCL cần dùng và nồng độ phần trăm của muối thu được sau dung dịch

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt A là kim loại cần tìm

  A + 2HCl -> ACl2 + H2

  nH2=\(\dfrac{2,668}{22,4}\approx0,12\left(mol\right)\)

  A + 2HCl -> ACl2 + H2

  0,12 <- 0,24 <- 0,12 <- 0,12(mol)

  MA=\(\dfrac{m}{n}=\dfrac{7,8}{0,12}=65\left(g\right)\)

  => Kim loại A là: Zn

  mHCl=0,24.36,5=8.76(g)

  mdd HCl= \(\dfrac{8,76.100}{36,5}=24\left(g\right)\)

  VddHCl=\(\dfrac{24}{1,18}=20,339\left(ml\right)\)

  mH2=0.12.2=0.24(g)

  mZnCl2=0,12.136=16.32(g)

  mdd sau phản ứng = 7,8+24-0,24=31,56(g)

  C%=\(\dfrac{16,32.100}{31,56}=51,71\left(\%\right)\)

  bởi Ulrich Kijin 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA