AMBIENT

Xác định R biết cho 14,2g MgCO3 và RCO3 vào HCl 7,3% thu được 3,36 lít CO2?

bởi Van Tho 23/04/2019

Hòa tan 14,2g 1 hỗn hợp gồm MgCO3 và muối cacsbonat của kim loại R vào HCL 7,3% vừa đủ thu được dd D và 3,36l CO2 . Nồng độ MgCO2 trong D = 6,028%

a)Xác định khối lượng R và %m mỗi chất trong dd

b)Cho dd NaOH dư vào dd D.Lọc kết tủa rồi nung ngoài không khí đến phản ứng hoàn toàn . Tính số gam chất rắn còn lại sau khi nung

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • M là NTK của R
  a là số oxi hóa của R trong muối --> CTPT muối của R là R(2/a)CO3.
  1. Từ nCO2 = n hỗn hợp = 0,5 nHCl = 3,36/22,4 = 0,15
  --> nHCl = 0,15 x 2 = 0,3 mol nặng 0,3 x 36,5 = 10,95 gam.
  --> dung dịch axit HCl 7,3% nặng 10,95/0,073 = 150 gam.
  Mà
  m dung dịch sau phản ứng = m dung dịch axit + m C - m CO2 bay ra
  = 150 + 14,2 - (0,15 x 44) = 157,6 gam
  --> m MgCl2 = 0,06028 x 157,6 = 9,5 gam
  --> n MgCl2 = 9,5/95 = 0,1 mol = n MgCO3
  --> m MgCO3 = 0,1 x 84 = 8,4 gam chiếm 8,4/14,2 = 59,154929%
  --> m R(2/a)CO3 = 14,2 - 8,4 = 5,8 gam chiếm 5,8/14,2 = 40,845071%
  --> n R(2/a)CO3 = 0,15 - 0,1 = 0,05 mol.
  --> PTK của R(2/a)CO3 = 5,8/0,05 = 116.
  --> 2M/a = 116 - 60 = 56 hay M = 23a.
  Chọn a = 2 với M = 56 --> R là Fe.
  2. Khối lượng chất rắn sau khi nung đến khối lượng không đổi là khối lượng của 0,1 mol MgO và 0,05 mol FeO(1,5). (FeO(1,5) là cách viết khác của Fe2O3. Cũng là oxit sắt 3 nhưng PTK chỉ bằng 80).
  m chất rắn sau khi nung = (0,1 x 40) + (0,05 x 80) = 8 gam.

  bởi Nguyen Long 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>