AMBIENT

Xác định % mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

bởi het roi 29/05/2019
nếu cho 25,1 g hồn hợp X gồm Fe và Zn tác dung vừa đủ vs dd HCl thì cần vừa đủ 400ml dd hcl 2M xác định thể tích H2 thoát ra và khối luong muối thu đc sau Pư Xác dinh % mỗi kim loai trong hỗn hợp đầu
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt nFe=a nZn=b(mol)

  Từ đó suy ra \(56a+65b=25,1\left(1\right)\)

  \(n_{HCl}=0,8\left(mol\right)\\ Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\\ Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\)

  Lại suy ra được \(2a+2b=0,8\left(2\right)\)

  Suy ra a=0,1 b=0,3 (mol)

  \(V_{H_2}=\dfrac{0,8\cdot22,4}{2}=8,96\left(l\right)\\ m_{muoi}=m_{KL}+m_{Cl}=25,1+0,8\cdot35,5=53,5\left(g\right)\\ \%m_{Fe}=\dfrac{0,1\cdot56}{25,1}\cdot100\%\approx22,31\left(\%\right)\\ \%m_{Zn}=100\%-22,31\%=77,69\left(\%\right)\)

  bởi Hoàng Nga 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA