AMBIENT

Xác định M biết cho 27,4g (M2CO3, MHCO3) vào 500ml HCl 1M thu được 6,72 lít khí?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 22/04/2019

1)cho 27,4 g hh (M2CO3,MHCO3) vào 500ml dd HCl 1M thu được 6,72 lít khí (đkc) và dd A . Tác dụng hoàn toàn vs 50ml dd NaOH 2M (pứ trung hòa) . Xác định M ? tính thành phần trăm về khối lượng từng chất trong hh .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=0,5mol\)

  \(n_{H_2}=0,3mol\)

  \(n_{NaOH}=0,05.2=0,1mol\)

  M2CO3+2HCl\(\rightarrow\)2MCl+CO2+H2O

  x...............2x........2x.........x

  MHCO3+HCl\(\rightarrow\)MCl+CO2+H2O

  y................y........y.........y

  HCl+NaOH\(\rightarrow\)NaCl+H2O

  0,1....\(\leftarrow\)0,1

  \(n_{HCl\left(pu1,2\right)}=0,5-0,1=0,4mol\)

  -Ta có hệ:\(\left\{{}\begin{matrix}\left(2M+60\right)x+\left(M+61\right)y=27,4\\2x+y=0,4\\x+y=0,3\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=0,1, y=0,2 và M=23(Na)

  %Na2CO3=\(\dfrac{0,1.106}{27,4}.100\approx38,7\%\)

  %NaHCO3=100%-38,7%=61,3%

  bởi Phương AAnh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>