AMBIENT

Xác định M biết cho 10,8g M hóa trị III tác dụng với Cl2 thu được 53,4g muối?

bởi Lê Minh Bảo Bảo 22/04/2019

Cho 10,8g kim loại hóa trị III tác dụng với Cl dư tạp thành 53,4g muối

a) Xác định kim loại đã dùng

b) Cho 13,5g kim loại tan hòan toàn trong dung dịch HCl 0,3M Tính thể tích khí thoát ra

c) Thể tích dung dịch HCl cần dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt kim loại hóa trị III là A

  2A + 3Cl2 \(\underrightarrow{t^o}\) 2ACl3

  Theo PTHH ta có

  nA = nACl3

  \(\Rightarrow\dfrac{10,8}{A}=\dfrac{53,4}{A+106,5}\)

  \(\Leftrightarrow10,8A+1150,2=53,4A\)

  \(\Leftrightarrow42,6A=1150,2\)

  \(\Leftrightarrow A=\dfrac{1150,2}{42,6}=27\left(Al\right)\)

  nAl = 0,5 mol

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  0,5.....1,5.........................0,75

  \(\Rightarrow\) VH2 = 0,75.22,4 = 16,8 (l)

  \(\Rightarrow\) VHCl = \(\dfrac{1,5}{0,3}=5\left(l\right)\)

  bởi Tường Vân 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA