AMBIENT

Xác định kim loại R

bởi thuy tien 01/06/2019

Hòa tan hoàn toàn 1,6 g 1 kim loại R bằng dung dịch H2SO4 đặc , nóng ( dư ) , được SO2 là sản phẩm khử duy nhất . Hấp thụ hoàn toàn lượng SO2 trên bằng 50 ml dung dịch NaOH 0,6M . Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 2,71 g muối khan . Xác định kim loại R

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>