Xác định kim loại A

bởi Thùy Nguyễn 23/04/2019

Cho kim loại A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư .Lượng chất răn kết tủa thu được gấp 12 lần khối lượng kim loại A đem phản ứng .

a, Xác định kim loại A

b, Nếu cho A tác dụng với dd FeCl3 theo tỉ lệ mol 1:2 thì sau phản ứng hoàn toàn , khối lượng chất rắn thu được gấp bao nhiêu lần khối lượng A

Câu trả lời (1)

 • Gọi n là hóa trị của A ; \(1\le n\le3\)

  Gọi x là số mol của A

  \(A+nAgNO_3\rightarrow A\left(NO_3\right)_n+nAg\downarrow\)

  x -----------------------------------> xn

  theo gt: \(m_{Ag}=12m_A\)

  \(\Leftrightarrow108xn=12.xM_A\)

  \(\Rightarrow M_A=9n\)

  Kẻ bảng.. => n =3 thì MA = 27 ( nhận )

  A là Al

  \(Al+FeCl_3\rightarrow AlCl_3+Fe\)

  x --------------------------> x

  \(\dfrac{m_{Fe}}{m_{Al}}=\dfrac{56x}{27x}=2,07\)

  => \(m_{Fe}=2,07m_{Al}\)

  bởi Nguyễn Tuyết Nữ 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan