AMBIENT

Xác định khối lượng từng oxit trong muối FeCl3

bởi Sasu ka 03/06/2019

Bài 1 : Cho 37,6 (g) hốn hợp FeO và Fe3O4 phản ứng vừa đủ với a (g) dung dịch HCl 5%. Sau phản ứng thu được 32,5 (g) muối FeCl3

a, Xác định khối lượng từng oxit trong muối FeCl3

b, Xác định a

c,xác định C% các chất trong dung dịch thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{FeCl3}=\dfrac{32,5}{162,5}=0,2\)(mol)

  Pt: FeO + 2HCl \(\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

  \(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

  0,1 0,2 (mol)

  \(\Rightarrow\)nFe3O4=0,1(mol)

  \(\Rightarrow m_{Fe3O4}=0,1.232=23,2\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{FeO}=37,6-23,2\)=14,4(g)

  \(\Rightarrow\)nFeO = 0,2(mol)

  \(\Rightarrow n_{HCl}=\)0,2.2+0,1.8=1,2(mol)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=43,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow a=\)\(\dfrac{43,8.100}{5}\)=876

  Ta có mdd sau PƯ = 37,6+876=913,6

  \(\Rightarrow C\%_{FeCl2}=\dfrac{\left(0,2+0,1\right).127}{913,6}\).100%=4,17

  \(\Rightarrow C\%_{FeCl3}=\dfrac{0,2.162,5}{913,6}.100\%=3,56\%\)

  bởi Ngọc Phương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA