ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định khối lượng từng oxit trong muối FeCl3

Bài 1 : Cho 37,6 (g) hốn hợp FeO và Fe3O4 phản ứng vừa đủ với a (g) dung dịch HCl 5%. Sau phản ứng thu được 32,5 (g) muối FeCl3

a, Xác định khối lượng từng oxit trong muối FeCl3

b, Xác định a

c,xác định C% các chất trong dung dịch thu được

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{FeCl3}=\dfrac{32,5}{162,5}=0,2\)(mol)

  Pt: FeO + 2HCl \(\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

  \(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

  0,1 0,2 (mol)

  \(\Rightarrow\)nFe3O4=0,1(mol)

  \(\Rightarrow m_{Fe3O4}=0,1.232=23,2\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{FeO}=37,6-23,2\)=14,4(g)

  \(\Rightarrow\)nFeO = 0,2(mol)

  \(\Rightarrow n_{HCl}=\)0,2.2+0,1.8=1,2(mol)

  \(\Rightarrow m_{HCl}=43,8\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow a=\)\(\dfrac{43,8.100}{5}\)=876

  Ta có mdd sau PƯ = 37,6+876=913,6

  \(\Rightarrow C\%_{FeCl2}=\dfrac{\left(0,2+0,1\right).127}{913,6}\).100%=4,17

  \(\Rightarrow C\%_{FeCl3}=\dfrac{0,2.162,5}{913,6}.100\%=3,56\%\)

    bởi Ngọc Phương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1