AMBIENT

Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng

bởi Tran Chau 29/04/2019

Dẫn từ từ 1,12 lít khí CO2 (đktc) vào một dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2.a) Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng .b)Chất nào đã dư và dư bao nhiêu gam?(Cho biết Ca=40, C=12,O=16,H=1)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=0,05mol\)

  \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,05}{0,2}=0,25< 1\)

  Ca(OH)2 dư tạo muối CaCO3

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=0,05mol\)

  \(m_{CaCO_3}=0,05.100=5g\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}\left(dư\right)=0,2-0,05=0,15mol\)

  \(m_{Ca\left(OH\right)_2}=0,15.74=3,7g\)

  bởi Bùi Thị Bích Phương 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>