Xác định khối lượng M

bởi Trần Thị Trang 29/05/2019

Hòa tan hoàn toàn 1 kim loại M hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 17,33 % sau phản ứng thu được muối có nồng độ là 25,5% . Xac định khối lượng M

Câu trả lời (1)

 • M + H2SO4 ---> MSO4 + H2

  1 mol ---1 mol----1 mol----1 mol

  Giả sử cần dùng 1 mol axit => m axit = 98g

  => m dd axit = 98: 17,33% = 565,5g

  ta có: mH2 = 1.2 = 2g

  => \(\dfrac{M+96}{M+565,5-2}\)=25,5% => M = 64 (Cu)

  bởi khanhduy nguyen 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Tran Chau

  Nung nóng hỗn hợp A gồm Al và Fe304( khôg có không khí)

  Hỗn hợp thu dc sau pư tác dụng dd KOH dc 6,72l đktc

  Nếu sản phẩm tác dụng với HCl dư dc 26,88l h2 đktc. Tìm khối lượng mỗi chất trong A

  Help me, please

 • hi hi

  Giúp mình với

  Cho 3,45 gam Na vào 200 gam dung dịch MgSO\(_4\) 6% thì thu được kết tủa A. Nung chất A trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hòa tan cùng 1 lượng kim loại M vào dd H2SO4 loãng và HNO3 loãng thu được 2 khí H2 và NO có cùng thể tích ở cùng đk. Biết rằng khối lượng kim loại muối hiđrat = 159.21% khối lượng muối Sunfat. Xác định M

 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Ngâm 1 lá Zn nặng 50 g vào 63.5 g dung dịch FeCl2 40%. Sau 1 thời gian lấy lá Zn ra rửa sạch làm khô và cân thất khối lượng của thanh Zn nặng 49.1 g. Tính khối lượng của Zn đã tan (coi Zn tan và Fe sinh ra bám hết vào lá Zn) và tính C% của từng chất tan có trong dung dịch.

 • Mai Hoa

  Cho 21g hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu tác dụng vừa đủ với 196g dd axit sunfuric,người ta thu được 4,48 lít khí hidro (ở đktc)

  a)viết PTHH của phản ứng

  b)Tính khối lượng các chát có trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ phần trăm dd axit sunfuric cần dùng

 • Tram Anh

  hòa tan Xgam kim loại M trong Ygam dd HCl 7,3% ( lượng axit vừa đủ) . thu được dd A có nồng độ 12,05% . xác định tên kim loại M

 • khanh nguyen

  Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat. Sau cùng một thời gian phản ứng, khối lượng lá kẽm thứ nhất giảm 0,05 gam.

  a) Viết các phương trình hoá học.

  b) Khối lượng lá kẽm thứ 2 tăng hay giảm là bao nhiêu gam ? Biết rằng trong cả 2 phản ứng trên, khối lượng kẽm bị hoà tan bằng nhau.

 • thu hảo

  cho 6,4g hỗn hợp (Mg vs Ca) tác dụng với dung dịch H2SO4 dư sinh ra 4,48l khí H2 ở dktc.

  A)tính %khối lượng của mỗi kim loại trong hh đầu.

  B)tính khối lượng muối thu được.

 • Trần Hoàng Mai

  ngâm 1 vật bằng đồng có khối lượng 15g dd có chứa 0,12 mol AgNO3. sau 1 thời gian lấy vật ra thấy khối lượng AgNO3 trong dd giảm 25% . tính khối lượng của vật sau pứ

 • Huong Duong

  1/ cho hỗn hợp gồm các kim loại Ag ; Al và Zn . bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng kim loại Ag

  2/ cho 21,4g hỗn hợp A gồm Fe và \(Al_{2_{ }}O_3\) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch B và thoát ra 4,48 lít khí (đktc)

  a/ viết PTHH xảy ra , tính V?

  b/ cho 500ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch B, thu được m gam kết tủa . tính m ?