AMBIENT

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A

bởi Nguyễn Thủy 02/06/2019

Oxi hóa 1g hợp chất hữu cơ A rồi cho sản phẩm gồm CO2 và H2O vào 1,5 l đ Ba(OH)2 0,1 M thấy tạo ra 9,85 g kết tủa, còn khối lượng bình đựng tăng 2,92 g. Xác định công thức phân tử và coong thức cấu tạo của A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • bài toán CO2 + kiềm

  9,85 g kết tủa là khối lượng của BaCO3

  m bình tăng = mH2O + mCO2

  nBa(OH)2 = 1,5.0,1 = 0,15 mol

  ⇒nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,3 mol

  nBaCO3 = 9,85/197 = 0,05 mol

  nOH- > 2nBaCO3 ⇒ xảy ra 2 trường hợp:

  TH1: CO2 dư : nCO2 = nOH-- n↓ = 0,3 - 0,05 = 0,25

  ⇒ mCO2 = 0,25 . 44 = 11 > 2,92 (loại)

  TH2 : CO2 thiếu : nCO2 = n↓ = 0,05 mol

  nC = nCO2 = 0,05

  ⇒ mCO2= 0,05 . 44 = 2,2g

  mH2O = 2,92 - 2,2 = 0,72 g

  nH2O = 0,72/18 = 0,04

  ⇒ nH =2nH2O = 0,08

  A đốt cháy thu được CO2 và nước ⇒ trong A có C, H và có thể có O

  mC + mH = 0,05.12 + 0,08.1 = 0,68 < mA (=1)

  ⇒trong A có O

  mO = mA - (mC + mH)

  = 1 - 0,68

  = 0,32 g

  nO = 0,32 / 16 = 0,02

  CTC : CxHyOz

  x : y : z = nC :nH : nO = 0,05 : 0,08 : 0,02 = 5 : 8 :2

  ⇒ CT nguyên : (C5H8O2)n

  muốn tìm công thức phân tử thì còn thiếu dữ liệu nếu thi trắc nghiệm thì bạn chọn công thức là C5H8O2

  bởi Đặng Ly 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>