Xác định công thức FexOy

bởi Thanh Nguyên 29/05/2019

Hòa tan 12,8 gam hỗn hợp Fe và FexOy bằng dung dịch HCL vừa đủ thu được dung dịch A và 2,24 lít H2 ở đktc. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. Lọc kết tủa B đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn C. xác định công thức FexOy.

Câu trả lời (1)

 • Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
  a(mol)--------a(mol)---a(mol)
  FexOy + 2yHCl --> xFeCl2y/x + yH2O
  b(mol)--------------bx(mol)
  FeCl2 + 2NaOH --> Fe(OH)2 + 2NaCl
  a(mol)----------------a(mol)
  FeCl2y/x + 2y/xNaOH --> Fe(OH)2y/x + 2y/xNaCl
  bx(mol)----------------------bx(mol)
  4Fe(OH)2 + O2 --> 2 Fe2O3 + 4H2O
  a(mol)---------------0,5a(mol)
  4xFe(OH)2y/x + (3x-2y)O2 --> 2xFe2O3 + 4yH2O
  bx(mol)--------------------------0,5bx(mol)
  Ta có: 56a + 56bx + 16by = 12,8 (1)
  80a + 80bx = 16 => a + bx = 0,2 (2)
  a = 2,24/22,4 = 0,1
  Thay a = 0,1 vào (2) ta được bx = 0,1
  Thay a = 0,1 và bx = 0,1 vào (1) ta được by = 0,1
  bx/by = x/y = 1/1
  CTHH: FeO


  Do tao viết mỏi tay quá nên tao làm tóm tắt vậy thôi

  bởi Thảo Thảo 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan