ADMICRO
UREKA

Xác định công thức của hidrat trên

câu 1 : Hòa tan 5,72g Na2CO3.xH2O trong 44,28g nước ta được dung dịch có nồng độ 4,24% . Xác định công thức của hidrat trên

câu 2 : Tính khối lượng CuSO4.5H2O tách ra khi làm lạnh 1877g dung dịch bão hòa của CuSO4 Ở 850C xống 12 oC biết độ tan của CuSO4 ở 85 oC và 12oC lần lượt là 87,7 g và 35,5 g

câu 3 : Điều chế 560g dung dịch CuSO4 16% cần phải lấy bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 8% và bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O

câu 4 : Hòa tan 0,35g Na2CO3.102O vào 234,9 g nước đước dung dịch A

a, Tính C% dung dịch A

b, Tính nồng độ mol dung dịch A

c, Tính khối lượng riêng của dung dịch A

câu 5 : Tính lượng tinh thể CuSO4.HH2O cần dùng để điều chế 500ml dung dịch CuSO4 8% (D=1,1g/ml)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu 2:

  Độ tan của CuSO4 ở 85 °C:
  87,7 g CuSO4 .....tan trong ...... 100 g H2O.
  ==>nồng độ % của CuSO4 trong dd CuSO4 bão hòa bằng 87,7 / 187,7
  ==> trong 1877 g dd CuSO4 có 1877 * 87,7 / 187,7 = 877 (g) CuSO4.
  ==> khối lượng H2O = 1000 (g)
  Gọi số mol CuSO4.5H2O bị tách ra là x mol.
  → khối lượng CuSO4 còn lại trong dd ở 12 °C là : 877 - 160x (g).
  Khối lượng H2O còn lại = 1000 - 90x (g).
  Ta có độ tan của CuSO4 ở 12 °C bằng 35,5 nên:
  (877 - 160x) / (1000 - 90x) = 35,5/100 = 0,355.
  <=> x ≈ 4,0765.

  ==> m(CuSO4.5H2O) ≈ 1019,125 (g).

  (nếu giữ nguyên giá trị của x ở trên, không làm tròn, và tính thì ta được m = 1019,133 (g))

    bởi Châu Thị Yến Vy 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF