ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định công thức cấu tạo của A

đốt cháy hoàn toàn 3,6g hợp chất A thu được 5,28g CO2 và 2,16g nước

a, tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 30

b biết A là axit hữu cơ. xác định công thức cấu tạo của A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • A+O2 -> CO2+H20

  nCO​2=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{5,28}{44}=0.12\) (mol) ⇒nC(CO2)=nC(A)=0,12 mol

  nH20=\(\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,16}{18}=0,12\)⇒2nH(H20)=nH(A)=2.0,12=0,24mol

  ⇒mC(A)=0,12.12=1,44g

  mH(A)=0,24.1=0,24g

  ⇒mH(A)+mC(A)=1,44+0.24=1,68<mA

  →trong A còn có nguyên tố O2

  →mO(A)=3,6-1,86=1,92g

  Đặt CTPT của A la CxHyOz

  có x:y:z =\(\dfrac{mC}{12}=\dfrac{mH}{1}=\dfrac{mO}{16}\)= 1:2:1

  ⇒ CTĐG của A là (CH2O)n

  Mà tỉ khối hơi của A so với khí H2 là 30 ⇒dmA/mH2= \(\dfrac{30n}{2}=30\)→n=2

  Vậy CTPT của A lá C2H4O2

  b do A là axit hữu cơ nên CTCT của A là CH3-COOH

    bởi Hiếu Phúc 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1