AMBIENT

Xác định các chất từ X đến X9 và viết các pthh hoàn thành sơ đồ trên

bởi Sam sung 09/06/2019

Cho sơ đồ các phương trình hóa học sau:

1. X+ HCl\(\rightarrow\)X1 +X2 + H2O

2. X1 + NaOH \(\rightarrow\)\(\downarrow\)X3 +X4

3. X1 + Cl2 \(\rightarrow\)X5

4. X3 + H2O + O2\(\rightarrow\)X6\(\downarrow\)

5. X2 + Ba(OH)2\(\rightarrow\)X7

6. X7 + NaOH \(\rightarrow\)X8\(\\ \downarrow\) +X9 + ...

7. X8 +HCl \(\rightarrow\)X2+...

8. X1+ X9\(\rightarrow\)X+X4

Biết X là hợp chất của sắt : % m oxi trong X là 41,379%. Xác định các chất từ X đếnX9 và viết các pthh hoàn thành sơ đồ trên

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • (1) FeCO3+ 2HClFeCl2 +CO2 + H2O

  (2) FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2+2NaCl

  (3) 2FeCl2+ Cl2 →2FeCl3

  (4) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2→4Fe(OH)3

  (5) 2CO2 + Ba(OH)2→Ba(HCO3)2

  (6) Ba(HCO3)2 + 2NaOH →BaCO3 +Na2CO3+2H2O

  (7) BaCO3 +HCl CO2+H2O+BaCl2

  (8) FeCl2+ Na2CO3→FeCO3+2NaCl

  bởi Trần Hà Giang 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>