YOMEDIA
UREKA

Xác định các chất từ X đến X9 và viết các pthh hoàn thành sơ đồ trên

Cho sơ đồ các phương trình hóa học sau:

1. X+ HCl\(\rightarrow\)X1 +X2 + H2O

2. X1 + NaOH \(\rightarrow\)\(\downarrow\)X3 +X4

3. X1 + Cl2 \(\rightarrow\)X5

4. X3 + H2O + O2\(\rightarrow\)X6\(\downarrow\)

5. X2 + Ba(OH)2\(\rightarrow\)X7

6. X7 + NaOH \(\rightarrow\)X8\(\\ \downarrow\) +X9 + ...

7. X8 +HCl \(\rightarrow\)X2+...

8. X1+ X9\(\rightarrow\)X+X4

Biết X là hợp chất của sắt : % m oxi trong X là 41,379%. Xác định các chất từ X đếnX9 và viết các pthh hoàn thành sơ đồ trên

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • (1) FeCO3+ 2HClFeCl2 +CO2 + H2O

  (2) FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2+2NaCl

  (3) 2FeCl2+ Cl2 →2FeCl3

  (4) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2→4Fe(OH)3

  (5) 2CO2 + Ba(OH)2→Ba(HCO3)2

  (6) Ba(HCO3)2 + 2NaOH →BaCO3 +Na2CO3+2H2O

  (7) BaCO3 +HCl CO2+H2O+BaCl2

  (8) FeCl2+ Na2CO3→FeCO3+2NaCl

    bởi Trần Hà Giang 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF