YOMEDIA

Xác định các chất từ X đến X9 và viết các pthh hoàn thành sơ đồ trên

Cho sơ đồ các phương trình hóa học sau:

1. X+ HCl\(\rightarrow\)X1 +X2 + H2O

2. X1 + NaOH \(\rightarrow\)\(\downarrow\)X3 +X4

3. X1 + Cl2 \(\rightarrow\)X5

4. X3 + H2O + O2\(\rightarrow\)X6\(\downarrow\)

5. X2 + Ba(OH)2\(\rightarrow\)X7

6. X7 + NaOH \(\rightarrow\)X8\(\\ \downarrow\) +X9 + ...

7. X8 +HCl \(\rightarrow\)X2+...

8. X1+ X9\(\rightarrow\)X+X4

Biết X là hợp chất của sắt : % m oxi trong X là 41,379%. Xác định các chất từ X đếnX9 và viết các pthh hoàn thành sơ đồ trên

  bởi Sam sung 09/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • (1) FeCO3+ 2HClFeCl2 +CO2 + H2O

  (2) FeCl2 + 2NaOH Fe(OH)2+2NaCl

  (3) 2FeCl2+ Cl2 →2FeCl3

  (4) 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2→4Fe(OH)3

  (5) 2CO2 + Ba(OH)2→Ba(HCO3)2

  (6) Ba(HCO3)2 + 2NaOH →BaCO3 +Na2CO3+2H2O

  (7) BaCO3 +HCl CO2+H2O+BaCl2

  (8) FeCl2+ Na2CO3→FeCO3+2NaCl

    bởi Trần Hà Giang 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA