ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định A và B biết chúng ở hai chu kì liên tiếp

Cho 2,16g hỗn hợp 2 kim loại A và B, ở phân nhóm IA tác dụng hoàn toàn vs nước thu được 50ml ddX và 896cm3 khí hiđrô

a) Xác định A và B biết chúng ở hai chu kì liên tiếp nha

b) Tính thể tích ddHCl 20% ( d= 1,1g/ml) cần để trung hoà hết 10ml dung dịch

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2A + 2H2O -> 2AOH + H2 (1)

  2B + 2H2O -> 2BOH + H2 (2)

  nH2=0,04(mol)

  =>nA;B=0,08(mol)

  \(\overline{M}\)=\(\dfrac{2,16}{0,08}=27\)

  mà A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nên A là Na;B là K

  b;

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O (3)

  KOH + HCl -> KCl + H2O (4)

  Đặt nNa=a

  nK=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}23a+39b=2,16\\0,5a+0,5b=0,04\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,06;b=0,02

  =>nNaOH trong 10ml dd=0,06:5=0,012(mol)

  nKOH=0,02:5=0,004(mol)

  Từ 3 và 4:

  nHCl(3)=nNaOH=0,012(mol)

  nHCl(4)=nKOH=0,004(mol)

  nHCl=0,016.36,5=0,584(g)

  mdd HCl=0,584:20%=2,92(g)

  Vdd HCl=2,92:1,1=2,655(ml)

    bởi Tuyết Đen 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1