AMBIENT

Xác định kim loại hóa trị II?

bởi Bình Nguyen 25/04/2019

Câu 1: Nhiệt phân hoàn toàn 10g muối cacbonat của kim laoij R (hóa trị II). Sau phản ứng thu được 5,6g một oxit và V (lít) khí ở đktc

a, Tính giá trị của V

b, Xác định kim loại M

Câu 2: Hòa tan 0,54g một kim loại R (có hóa trị III trong hợp chất) bằng 50 ml dung dịch HCl 2M. Sau phản ứng thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Xác định kim loại R.

Câu 3: Hòa tan 21g một kim loại M hóa trị II trong dd H2SO4 loãng dư, người ta thu được 8,4 lít hiđro (đktc) và dung dịch A. Xác định kim loại M.

Câu 4: Cho 12g một kim loại hóa trị II tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được 11,21 lít khí (đktc). Xác định kim loại hóa trị II?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1.

  RCO3 -> RO + CO2

  Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  mRCO3=mRO+mCO2

  =>mCO2=10-5,6=4,4((g)\(\Leftrightarrow\)0,1(mol)

  VCO2=22,4.0,1=2,24(lít)

  Theo PTHH ta có:

  nRCO3=nCO2=0,1(mol)

  MRCO3=\(\dfrac{10}{0,1}=100\)

  =>MR=100-60=40

  =>R là Ca

  bởi Xìn thị tuyết Tuyết 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>