YOMEDIA

Viết PTHH khi cho NaOH tác dụng với MgCl2?

Cho NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, MgCl2, Na2CO6, HCl, H2SO4, BaCl2

Những đôi nào có thể kết hợp vs nhau theo từng cặp 1? Viết PTHH

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • 2NaOH + MgCl2 => Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

  2KOH + MgCl2 => 2KCl + Mg(OH)2 ↓

  Ca(OH)2 + MgCl2 => CaCl2 + Mg(OH)2 ↓

  Mg(OH)2 + 2HCl => MgCl2 + 2H2O

  NaOH + HCl => NaCl + H2O

  KOH + HCl => KCl + H2O

  Ca(OH)2 + 2HCl => CaCl2 + 2H2O

  Cu(OH)2 + 2HCl => CuCl2 + 2H2O

  Na2CO3 + 2HCl => 2NaCl + H2O + CO2 ↑

  2NaOH + H2SO4 => Na2SO4 + 2H2O

  2KOH + H2SO4 => K2SO4 + 2H2O

  Ca(OH)2 + H2SO4 => CaSO4 + 2H2O

  Mg(OH)2 + H2SO4 => MgSO4 + 2H2O

  Cu(OH)2 + H2SO4 => CuSO4 + 2H2O

  Na2CO3 + H2SO4 => Na2SO4 + H2O + CO2 ↑

  Na2CO3 + BaCl2 => BaCO3 ↓ + 2NaCl

  MgCl2 + Na2CO3 => MgCO3 ↓ + 2NaCl

  BaCl2 + H2SO4 => BaSO4 ↓ + 2HCl

  Ca(OH)2 + Na2CO3 => 2NaOH + CaCO3 ↓

    bởi Nguyên Hương Lam 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA