AMBIENT

Viết PTHH khi cho Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Sasu ka 23/04/2019

Cho 1 mol hh muối NaCl và NaCO3 tác dụng hết vứi dd HCl. Khí thoát ra sau PƯđược dẫn vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 50g kết tủa. Tỉ lệ mol của 2 muối trong hh ban đầu là:

A. 1:1

B. 1:2

C. 2:1

D. 1:3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 (0,5) + 2HCl -----> 2NaCl + CO2 (0,5) + H2O (1)

  - Vì Ca(OH)2 dư => Tạo ra muối CaCO3

  Ca(OH)2 + CO2 (0,5) ------> CaCO3 (0,5) + H2O (2)

  - nCaCO3 = 0,5 mol

  - Theo PTHH (2): nCO2 = 0,5 mol

  -Theo PTHH: (1): nNa2CO3 = 0,5 mol

  => nNaCl = 0,5 mol

  => \(\dfrac{nNaCl}{nNa2CO3}=\dfrac{0,5}{0,5}=\dfrac{1}{1}\)

  Vậy tỉ lệ mol giữa 2 muối trong hh ban đầu là 1:1

  Chọn A

  bởi Nguyễn Quỳnh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>