Viết PTHH khi cho Na vào dung dịch FeCl2 có sục O2 dư?

bởi Lê Nhi 23/04/2019

Lập PUHH xảy ra:

Cho Na vào dd FeCl2 và sục O2 dư.

Câu trả lời (1)

 • Các PTHH của các phản ứng đã xảy ra

  (1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  (2) 2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2↓ + 2NaCl

  (3) 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

  bởi Tuyết Linh Nhi 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan