Viết PTHH khi cho mạt sắt tác dụng với 150ml HCl?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 21/04/2019

bài 1, cho một khối lượng mạt sắt dư vào 150ml dd HCl, sau phản ứng thu được 10,08l khí ( đktc)

a, viết PTHH

b, tính khối lượng mạt sắt tham gi phản ứng

c, tính nồng độ mol của dd HClđã dựng

Câu trả lời (1)

 • Ta có
  a) PTHH
  Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2
  Khí thu được đó là H2 --> số mol H2 là 10,81/22,4= 0,48259 (mol) ( mình thấy nó lẻ thế nào ấy )
  b) Theo PTHH ta có số mol của Fe pứ = số mol H2 = 0.48259 (mol)
  --> khối lượng Fe pứ là 0.48259 *56 =27.02504 (gam)
  c) số mol HCl pứ = 2 * sô mol H2 = 0.48259 * 2 = 0.96518 (mol )
  --> nồng độ HCl là 0.96518 / 0,15 = 6.43453333333 (M)

  bởi Rồng Con 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan