Viết PTHH khi cho hỗn hợp Fe, Al tác dụng với dung dịch HCl dư?

bởi Ban Mai 22/04/2019

Cho hỗn hợp kim loại Fe và Al tác dụng với dung dịch HCl dư.Sau phản ứng kết thúc ,người ta thu được 5,6l khí (đktc)

a, Viết PTHH.

b,Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp.

Câu trả lời (1)

 • Fe+2HCl→FeCl2+H2Fe+2HCl→FeCl2+H2

  x x

  2Al+6HCl→2AlCl3+3H22Al+6HCl→2AlCl3+3H2

  y 1,5y

  Gọi số mol của Fe và Al trong hỗn hợp là x, y.

  Số mol H2 là: n =\(\dfrac{5,6}{22,4}\) = 0,25 mol

  Từ đây ta có: x+1,5y = 0,25⇔ x=0,25 - 1,5y

  Tỷ lệ phần trăm của Al là: \(\dfrac{27y}{56x+27y}\) = \(\dfrac{27y}{56\left(0,25-1,5y\right)+27y}\)(không tính nữa được)

  Đề thiếu khối lượng hỗn hợp ban đầu rồi bn ơi.....Xem lại đề ạ~

  bởi Phương Anh Trương Ngọc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan