Viết PTHH khi cho Fe, S nung ở nhiệt độ cao rồi dẫn qua HCl?

bởi Long lanh 23/04/2019

Hỗn hợp a gồm 4,2g bột sắt và 1,6g bột sắt. Nung hỗn hợp a trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn b. Cho đ Hcl dư tác dụng với chất rắn b thu được hỗn hợp khí c

a) Viết các phương trình hỗn hợp khí xảy ra

b) tính thành phần phần trăm về thể tích và hỗn hợp khí

Câu trả lời (1)

 • a/PTHH:Fe + S ---> FeS

  0,05 0, 5 0,05

  FeS + HCL ----> FeCL2+H2S

  0,05 0,05

  Fe + HCL -----> FeCl2 + H2

  0,075-0,05=0,025 0,025

  b/ nFe=\(\dfrac{4,2}{56}=0,075\left(mol\right)\)

  nS=\(\dfrac{1,6}{32}=0,05\left(mol\right)\)

  vi nFe>nS(0,075>0,05) => Fe du => hon hop khi C la H2S , Fe

  %VH2S=\(\dfrac{0,05}{0,05+0,025}.100\%\simeq66,6\%\)

  %VH2=100%-66,6%=33,4%

  bởi Mai Thị Thủy 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan