AMBIENT

Viết PTHH khi cho Cu, CuO tác dụng với H2SO4 loãng?

bởi hà trang 22/04/2019

Cho 10g hh Cu, CuO tác dụng với H2SO4loãng. Lọc lấy chất rắn không tan cho vào dd H2SO4đặc nóng thu được 1,12 lít khí A ( đktc )

a. Viết PTHH và cho biết A

b. Tính % khối lượng các chất trong hh ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{h2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05mol\)

  Gọi x;y lần lượt là số mol của Cu ; CuO

  Ta có mhhA=mCu+mCuO=10g=>64x+80y=10 (1)

  a)\(Cu+H2SO4\rightarrow C\text{uS}O4+H2\uparrow\)

  x............x.....................x............x

  \(CuO+H2SO4\rightarrow CuSO4+H2O\)

  y..................y...................y............y

  Ta có \(x=n_{h2}=0,05mol\)(2)

  Từ (1) (2)=> y=0,085mol

  b) \(\%Cu=\dfrac{mCu}{m_{hhA}}.100\%=\dfrac{nCu.MCu}{10}.100\%=32\%\)

  => %CuO=100%-%Cu=68%

  bởi thái thị thảo 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>