AMBIENT

Viết PTHH khi cho CO2 tác dụng với NaOH dư?

bởi Nguyễn Lê Tín 23/04/2019

Dãn từ từ 0,784l CO2 đktc vào 25g dd NaOH dư sản phẩm là muối Na2CO3 duy nhất

a, viết pthh

b, tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

c, tính nồng độ % của muối trong dung dịch sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(CO_2\left(0,035\right)+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3\left(0,035\right)+H_2O\)

  \(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=3,71\left(g\right)\)

  Khối lượng dung dịch trước và sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

  \(\Rightarrow m_{ddsau}=m_{ddNaOH}=25\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow C\%_{Na_2CO_3}=14,84\%\)

  bởi Nguyễn Công 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>