ADMICRO
UREKA

Viết PTHH khi cho 15,5g Natri Oxit Na2O tác dụng với nước ?

* Cho 15,5g Natri Oxit Na2O tác dụng với nước thu được 0,5 lít dung dịch Bazơ.

a) Viết PTHH và tính CM của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{Na_2O}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{15,5}{62}=0,25mol\)

  Na2O+H2O\(\rightarrow\)2NaOH

  \(n_{NaOH}=2n_{Na_2O}=2.0,25=0,5mol\)

  \(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{0,5}{0,5}=1M\)

  2NaOH+H2SO4\(\rightarrow\)Na2SO4+2H2O

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\dfrac{1}{2}.0,5=0,25mol\)

  \(m_{H_2SO_4}=0,25.98=24,5gam\)

  \(m_{dd_{H_2SO_4}}=\dfrac{24,5.100}{20}=122,5gam\)

  \(V_{H_2SO_4}=\dfrac{122,5}{1,14}\approx107,5ml\)

    bởi Nguyễn Tuyết Anh 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF