Viết PTHH CuO, Fe(OH)3, NaOH, NA2CO3, AgNO3, Fe, Cu, CuSO4 + HCl

bởi thi trang 11/11/2018

Viết PTHH (nếu có) xảy ra khi cho dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 lần lượt tác dụng với : CuO, Fe(OH)3, NaOH, NA2CO3, AgNO3, Fe, Cu, CuSO4

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan