YOMEDIA

Viết phương trình phản ứng của các axit trên với các chất sau : Cu, Fe, Mg, Ag, NaOH, KOH, SiO2, CaO, FeO, Fe3O4

Cho các axit: HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc. Viết phương trình phản ứng của các axit trên với các chất sau ( nếu có ): Cu, Fe, Mg, Ag, NaOH, KOH, SiO2, CaO, FeO, Fe3O4, CuO, C, Cu(OH)2, Fe(OH)2 và ZnO. Gọi tên các chất sản phẩm trong mỗi phản ứng.

  bởi Bình Nguyen 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • [Bạn tự cân bằng nhé]

  H2SO4 (l) + Cu ---> Không phản ứng

  H2SO4 (l) + Fe ---> FeSO4 + H2

  H2SO4 (l) + Mg ---> MgSO4 + H2

  H2SO4 (l) + Ag --->

  H2SO4 (l) + 2NaOH ---> Na2SO4 + H2O

  H2SO4 (l) + KOH ---> K2SO4 + H2O

  H2SO4 (l) + SiO2 ---> H2O + Si(SO4)2

  H2SO4 (l) + CaO ---> CaSO4 + H2O

  H2SO4 (l) + FeO ---> FeSO4 + H2O

  H2SO4 (l) + Fe3O4 ---> Fe2(SO4)3 + H2O

  H2SO4 (l) + CuO ---> CuSO4 + H2O

  H2SO4 (l) + Cu(OH)2 ---> CuSO4 + H2O

  H2SO4 (l) + Fe(OH)2 ---> FeSO4 + H2O

  H2SO4 (l) + ZnO ---> ZnSO4 + H2O

    bởi Nguyễn Thị Mỹ Hằng 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA