Viết phường trình điều chế Cl2 ?

bởi Lê Tường Vy 23/04/2019

từ 4 chất: KCl, H2O, MnO2,H2SO4 đặc. Từ những chất trên làm thế nào có thể điều chế:HCl, Cl2

Câu trả lời (1)

 • Điều chế HCl:

  KCl + H2SO4 -> KHSO4 + HCl

  Điều chế Cl2:

  MnO2 + 4KCl + 2H2SO4 -> MnSO4 + 2K2SO4 + Cl2↑ + 2H2O

  2KCl + 2H2O (điện phân dd có màng ngăn) -> KOH + Cl2↑ + H2↑

  bởi Phan Thu Ngân 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan