ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết phản ứng tạo thành các oxit: Al2O3, CuO, CO2, P2O5, Fe3O4, ZnO, K2O, SO2, MgO từ đơn chất tương ứng, gọi tên oxit?

Bài 3
Viết phản ứng tạo thành các oxit: Al2O3, CuO, CO2, P2O5, Fe3O4, ZnO, K2O, SO2, MgO từ đơn chất tương ứng, gọi tên oxit?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Giải:
  4Al + 3O2-> 2Al2O3
  2Cu + O2 -> 2CuO
  C+ O2-> CO2
  4P + 5O2 -> 2P2O5
  3Fe + 2O2 -> Fe3O4
  2Zn + O2 -> 2ZnO
  4K + O2 -> 2K2O
  S + O2 -> SO2
  2Mg + O2 -> 2MgO

    bởi Lê Thị Trà My My 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1