Viết phản ứng Cu + H2SO4

bởi Tram Anh 29/05/2019

cho những chất sau ; cuo, cu, mgo, h2o, so2, fecl3 hãy điền vào chỗ trống

A; hcl+...... -----> cucl+........

B; h2so4 đặc nóng+cu ---> cuso4 + h2o

C; mg(oh) ---->..........+h2o

D; hcl+fe2o3---->.........+.........

Câu trả lời (1)

 • 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

  2H2SO\(4_đ\) + Cu →(nhiệt) CuSO4 + 2H2O + SO2

  Mg(OH)2 →(nhiệt) MgO + H2O

  6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O

  bởi Nguyễn Thị Thảo 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan