AMBIENT

Viết lại PTHH của A với khí Clo

bởi Hong Van 01/06/2019

1/ Cho 4,6g một kim loại A p.ứng với khí clo dư tạo thành 11,7g muối.
a) Xác định kim loại A, biết A có hóa trị I
b) Viết lại PTHH của A với khí Clo
c) Tính khối lượng khí clo cacần dùng trong p.ứng trên.

2/hoàn thành chuỗi biến hóa sau và ghi điều kiện p.ứng(nếu có)

Al->Fe->FeCl3->Fe(OH)3->Fe2O3->Fe2(SO4)3

3/Chỉ được dùng giấy quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng riêng biệt trong mỗi lọ sau: Ba(OH)2, NaCl, H2SO4, NaOH. Viết PTHH nếu có.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 3)

  Cho quỳ tím vào 4 mẫu:

  -Quỳ tím hóa đỏ\(\rightarrow\)H2SO4

  -Quy tím hóa xanh\(\rightarrow\)Ba(OH)2 và NaOH

  -Quỳ tím không đổi màu\(\rightarrow\)NaCl

  -Cho H2SO4 vào 2 mẫu làm quỳ tím hóa xanh:

  +Có kết tủa trắng\(\rightarrow\)Ba(OH)2

  Ba(OH)2+H2SO4\(\rightarrow\)BaSO4+2H2O

  +Không hiện tượng\(\rightarrow\)NaOH

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>