AMBIENT

Ca(OH)2--2--> CaO

-->

Viết các PTHH biểu diễn dãy tiến hóa sau Ca--1--> Ca(OH)2--2--> CaO

bởi can chu 28/04/2019

Viết các PTHH biểu diễn dãy tiến hóa sau

Ca--1--> Ca(OH)2--2--> CaO --3--> CaCO3 --4--> Ca(HCO3)2 --5--> CaCO3

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • (1) Ca + 2H2O ----> Ca(OH)2 + H2

  (2) Ca(OH)2 --to--> CaO + H2O

  (3) CaO + CO2 ----> CaCO3

  (4) CaCO3 + CO2 + H2O ----> Ca(HCO3)2

  (5) Ca(HCO3) --to--> CaCO3\(\downarrow\) + H2O + CO2

  bởi tranthini ni 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>