AMBIENT

Vẽ đồ thị dung dịch X gồm Al2(So4)3 0.75M và H2SO4

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 03/06/2019

vẽ đồ thị dung dịch X gồm Al2(So4)3 0.75M và H2SO4 0.75M.Cho V1 ml dd KOH 1M vào 100ml ddX,thu đc 3.9 g kết tủa.Mặt khác,khi cho V2 ml dd KOH vào 100ml X cũng thu đc 3.9 g kết tủa.V2:V1 là

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • 2)

    \(\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{4}{x+3}=3\\ ĐKXĐ:\left[{}\begin{matrix}x-1\ne0\\x+3\ne0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x\ne1\\x\ne-3\end{matrix}\right.\)

    \(\Leftrightarrow\dfrac{2\left(x+3\right)+4\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{3\left(x-1\right)\left(x+3\right)}{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}\\ \Leftrightarrow2x+6+4x-4=3\left(x^2+2x-3\right)\\ \Leftrightarrow6x+2=3x^2+6x-9\\ \Leftrightarrow3x^2+6x-6x-9-2=0\\ \Leftrightarrow3x^2-11=0\\ \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{\dfrac{11}{3}}\left(TMĐK\right)\)

    bởi Nguyễn Huy 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>