ADMICRO
UREKA

Vẽ đồ thị dung dịch X gồm Al2(So4)3 0.75M và H2SO4

vẽ đồ thị dung dịch X gồm Al2(So4)3 0.75M và H2SO4 0.75M.Cho V1 ml dd KOH 1M vào 100ml ddX,thu đc 3.9 g kết tủa.Mặt khác,khi cho V2 ml dd KOH vào 100ml X cũng thu đc 3.9 g kết tủa.V2:V1 là

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • 2)

    \(\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{4}{x+3}=3\\ ĐKXĐ:\left[{}\begin{matrix}x-1\ne0\\x+3\ne0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x\ne1\\x\ne-3\end{matrix}\right.\)

    \(\Leftrightarrow\dfrac{2\left(x+3\right)+4\left(x-1\right)}{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}=\dfrac{3\left(x-1\right)\left(x+3\right)}{\left(x-1\right)\left(x+3\right)}\\ \Leftrightarrow2x+6+4x-4=3\left(x^2+2x-3\right)\\ \Leftrightarrow6x+2=3x^2+6x-9\\ \Leftrightarrow3x^2+6x-6x-9-2=0\\ \Leftrightarrow3x^2-11=0\\ \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{\dfrac{11}{3}}\left(TMĐK\right)\)

      bởi Nguyễn Huy 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF