Tính %V mỗi chất trong hỗn hợp X

bởi Thùy Trang 05/06/2019

Dẫn 8,96l hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen qua bình chứa dung dịch Br2 (dư). Sau phản ứng, thì thấy có 64g Br2 tham gia, và 2,24l khí bay ra khỏi bình.

a) Viết PHTH

b) Tính %V mỗi chất trong hỗn hợp X.

P/s: mấy bạn giúp mình với

Câu trả lời (1)

 • \(C_2H_4+Br_2->C_2H_4Br_2\)(1)

  1 1 1 (mol)

  x x (mol)

  \(C_2H_2+2Br_2->C_2H_2Br_4\)(2)

  1 2 1 (mol)

  y 2y (mol)

  Ta có : \(V_{CH_4}=2,24\left(l\right)\)

  -> \(V_{C_2H_4+C_2H_2}=V_{hh}-V_{CH4}=8,96-2,24=6,72\left(l\right)\)

  -> \(n_{C_2H_4+C_2H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0.3\left(mol\right)\)

  Ta có : \(n_{Br2phảnứng}=\dfrac{64}{160}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi x(mol) và y (mol) lần lượt là số mol của C2H4 và C2H2

  Theo đề bài ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\x+2y=0,4\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có :\(V_{C2H4}=0,2\cdot22,4=4,48\left(l\right)\)

  =>\(\%V_{C2H4}=\dfrac{4,48\cdot100}{8,96}=50\%\)

  \(=>\%V_{CH4}=\dfrac{2,24.100}{8,96}=25\text{%}\)

  =>\(\%V_{C2H2}=100\%-\left(25\%+50\%\right)=25\%\)

  bởi nguyen huy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan