ADMICRO
UREKA

Tính %V mỗi chất trong hỗn hợp X

Dẫn 8,96l hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen qua bình chứa dung dịch Br2 (dư). Sau phản ứng, thì thấy có 64g Br2 tham gia, và 2,24l khí bay ra khỏi bình.

a) Viết PHTH

b) Tính %V mỗi chất trong hỗn hợp X.

P/s: mấy bạn giúp mình với

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(C_2H_4+Br_2->C_2H_4Br_2\)(1)

  1 1 1 (mol)

  x x (mol)

  \(C_2H_2+2Br_2->C_2H_2Br_4\)(2)

  1 2 1 (mol)

  y 2y (mol)

  Ta có : \(V_{CH_4}=2,24\left(l\right)\)

  -> \(V_{C_2H_4+C_2H_2}=V_{hh}-V_{CH4}=8,96-2,24=6,72\left(l\right)\)

  -> \(n_{C_2H_4+C_2H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0.3\left(mol\right)\)

  Ta có : \(n_{Br2phảnứng}=\dfrac{64}{160}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi x(mol) và y (mol) lần lượt là số mol của C2H4 và C2H2

  Theo đề bài ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\x+2y=0,4\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có :\(V_{C2H4}=0,2\cdot22,4=4,48\left(l\right)\)

  =>\(\%V_{C2H4}=\dfrac{4,48\cdot100}{8,96}=50\%\)

  \(=>\%V_{CH4}=\dfrac{2,24.100}{8,96}=25\text{%}\)

  =>\(\%V_{C2H2}=100\%-\left(25\%+50\%\right)=25\%\)

    bởi nguyen huy 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF