YOMEDIA

Tính V HCl vừa đủ để hòa tan hết hỗn hợp nói trên

Cho 7,6g hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 hòa tan trong dung dịch HCl 20% có d= 1,14g/ml thu được dung dịch A và khí B. Dẫn khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có 8 g kết tủa.

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính V HCl vừa đủ để hòa tan hết hỗn hợp nói trên.

Pls: Help me!!!!!!!!!!

  bởi Van Tho 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Các PTHH

  \(Na_2CO_3+2HCl-->2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

  a----------------2a--------------------------------------->a

  \(NaHCO3+HCl-->NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

  b---------------b------------------------------------------>b

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)

  0,08<----------------------------0,08---------------(mol)

  nCaCO3=8/100=0,08mol

  Ta có hệ PT sau:

  106a+84b=7,6

  a+b=0,08

  => a=0,04 ;b=0,04

  %Na2CO3=\(\dfrac{0,04.106}{7,6}.100\%=55,789\%\) =>%NaHCO3=44,211%

  \(\sum n_{HCl}=2.0,04+0,04=0,12mol\)

  => mHCl=0,12.36,5=4,38g => mdd HCl= 21,9g => V=21,9/1,14=19,21ml

    bởi Quỳnh Nga 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA