ADMICRO
UREKA

Tính V HCl vừa đủ để hòa tan hết hỗn hợp nói trên

Cho 7,6g hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 hòa tan trong dung dịch HCl 20% có d= 1,14g/ml thu được dung dịch A và khí B. Dẫn khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có 8 g kết tủa.

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính V HCl vừa đủ để hòa tan hết hỗn hợp nói trên.

Pls: Help me!!!!!!!!!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Các PTHH

  \(Na_2CO_3+2HCl-->2NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

  a----------------2a--------------------------------------->a

  \(NaHCO3+HCl-->NaCl+H_2O+CO_2\uparrow\)

  b---------------b------------------------------------------>b

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2-->CaCO_3+H_2O\)

  0,08<----------------------------0,08---------------(mol)

  nCaCO3=8/100=0,08mol

  Ta có hệ PT sau:

  106a+84b=7,6

  a+b=0,08

  => a=0,04 ;b=0,04

  %Na2CO3=\(\dfrac{0,04.106}{7,6}.100\%=55,789\%\) =>%NaHCO3=44,211%

  \(\sum n_{HCl}=2.0,04+0,04=0,12mol\)

  => mHCl=0,12.36,5=4,38g => mdd HCl= 21,9g => V=21,9/1,14=19,21ml

    bởi Quỳnh Nga 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF