AMBIENT

Tính V dung dịch axit clohidric đã dùng

bởi An Nhiên 01/06/2019

cho 2,7g hợp kim Mg,Sắt,Nhôm tan hết trong dung dịch Axit clohidric 14,6% lấy dư.Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí(ĐKTC).Biết thể tích khí thoát ra do Sắt hoà tan gấp 2 lần thể tích khí tạo ra khí Mg hoà tan.

a)Tính thành phần phần trăm khối lượng hỗn hợp kim

b)Tính V dung dịch axit clohidric đã dùng ( D dung dịch=1,2 g/ml)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài:

  n\(_{H_2}\)=17,92/22,4=0,8mol

  Mg+2HCl->MgCl\(_2\)+H\(_2\)

  x............2x......x.........x(mol)

  Fe+2HCl->FeCl\(_2\)+H\(_2\)

  2y.....4y..........2y....2y(mol)

  2Al+6HCl->2AlCl\(_3\)+3H\(_2\)

  z...........3z........z...........1,5z(mol)

  bởi Đỗ Thu Hà 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>