ON
ADMICRO
VIDEO

Tính V của dd HCl 10.52 %

hòa tan 43.71 gam hh M gồm các muối (CO3,HCO3.Cl) của KL kiềm có hóa trị 1 vào dd HCl 10.52%(D=1.05g/ml) lấy dư , được dd A và 17.6 g khí B , chia dd làm 2 phần bằng nhau:

p1 cho td vs AgNO3 đc 68,88 gam ktua

p2 cho pư vừa đủ vs 125ml dd KOH 0.8 M sau phản ứng cô cạn dd thu đc 29,68 gam muối

a, xác định KL kiềm (mk tìm đc KL Natri rồi làm phần b, c, thôi)

b, tính % khối lượng từng muối trong hh ban đầu

c tính V của dd HCl 10.52 %

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a,M2CO3+2HCl=>2MCl+H2O+CO2(1)
  MHCO3+HCl=>MCl+H2O(2)
  MCl+AgNO3=>MNO3+AgCl ( ket tua)(3)
  HCl+AgNO3=>HNO3+AgCl(ket tua) (4)
  HCl+KOH=>KCl+H2O(5)
  b,goi nM2CO3=x, nMHCO3=y,MCl=Z
  nCO2=0.4=>theo 1,2=>x+y=0.4(*)
  dung dich A co MCl co n=2x+y+z va HCl du co n=w
  P1,nAgCl=0.48=>theo 3,4=>(2x+y+z+w)/2=0.48(do chia lam 2 phan bang nhau)
  P2,theo 5=>nHCl=nKOH+0.1=>w=0.2=>2x+y+z=0.76(**)
  m muoin khan=mKCl+mMCl=0.1*74.5+(2x+y+z)(M+35.5)...
  Vay kim loai can tim la Na
  c,tong khoi luong 3 muoi ban dau=106x+84y+58.5z=43.71(***)
  tu *,**,***=>x=0.3, y=0.1, z=0.06=>%Na2CO3=72.8%, %NaHCO3=19.2%,%NaCl=8%
  d,nHCl ban dau =2x+y+w=0.9=>mHCl=32.85=>mddHCl=312.3=>V...

    bởi Bùi Thị Ri 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1