ON
ADMICRO
VIDEO

Tính TP% về m của muối trong hh ban đầu

Biết 5g hh 2 muối là CaCO3 và CaSO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl, sinh ra 448ml khí
a)Viết pt
b)tính CM của dd HCl đã dùng
c)tính TP% về m của muối trong hh ban đầu

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(PTHH:CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2\uparrow+H_2O\\ \: \: ­\: \: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­\: ­CaSO_4+2HCl\rightarrow CaCl_2+H_2SO_4\)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{0,448}{22,4}=0,02\:mol\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,02.100=2g\)

  \(\Rightarrow m_{CaSO_4}=5-2=3g\)

  \(\Rightarrow n_{CaSO_4}=\dfrac{3}{136}\:mol\)

  \(\Rightarrow n_{HCl}=\dfrac{3}{136}+0,02=\dfrac{143}{3400}\:mol\)

  \(\Rightarrow C_{M\:dd\:HCl}=\dfrac{\dfrac{143}{3400}}{0,2}=\dfrac{143}{680}\approx0,21M\)\(\%m_{CaCO_3}=\dfrac{2}{5}.100\%=40\%\\ \Rightarrow\%m_{CaSO_4}=100\%-40\%=60\%\)

    bởi Lưu Minh Hoàng 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1