ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính tính chất dung dịch HCl 2M phản ứng

Bài1: Cho 14g hỗn hợp Al,Cu,Fe tác dụng hết dung dịch HCl 2M.Sinh ra 3g chất rắn và 8,96 lít H2 (đktc)

a,viết phương trình

b,Tính tính chất dung dịch HCl 2M phản ứng

c,Tính %m mỗi kloại .

M.N LÀM GIÚP MÌNH NHA☺

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 2Al + 6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3 + 3H2 (1)

  Fe +2 HCl\(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (2)

  b;nH2=\(\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  mAl;Fe=14-3=11(g)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nHCl(tác dụng)=2nH2=0,8(mol)

  VHCl=\(\dfrac{0,8}{2}=0,4\left(lít\right)\)

  c;

  Đặt nAl=a

  nFe=b

  Ta có: hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27a+56b=11\\\dfrac{3}{2}a+b=0,4\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ pt ta có:

  a=0,2;b=0,1

  mAl=27.0,2=5,4(g)

  mFe=11-5,4=5,6(g)

  C% Cu=\(\dfrac{3}{14}.100\%=21,4\%\)

  C% Al=\(\dfrac{5,4}{14}.100\%=38,8\%\)

  C%Fe=100-38,8-21,4=39,8%

    bởi Hoàng Thị Xuân 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1