YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính tính chất dung dịch HCl 2M phản ứng

Bài1: Cho 14g hỗn hợp Al,Cu,Fe tác dụng hết dung dịch HCl 2M.Sinh ra 3g chất rắn và 8,96 lít H2 (đktc)

a,viết phương trình

b,Tính tính chất dung dịch HCl 2M phản ứng

c,Tính %m mỗi kloại .

M.N LÀM GIÚP MÌNH NHA☺

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2Al + 6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3 + 3H2 (1)

  Fe +2 HCl\(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (2)

  b;nH2=\(\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  mAl;Fe=14-3=11(g)

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nHCl(tác dụng)=2nH2=0,8(mol)

  VHCl=\(\dfrac{0,8}{2}=0,4\left(lít\right)\)

  c;

  Đặt nAl=a

  nFe=b

  Ta có: hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27a+56b=11\\\dfrac{3}{2}a+b=0,4\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ pt ta có:

  a=0,2;b=0,1

  mAl=27.0,2=5,4(g)

  mFe=11-5,4=5,6(g)

  C% Cu=\(\dfrac{3}{14}.100\%=21,4\%\)

  C% Al=\(\dfrac{5,4}{14}.100\%=38,8\%\)

  C%Fe=100-38,8-21,4=39,8%

    bởi Hoàng Thị Xuân 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON