Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2

bởi Dương Minh Tuấn 13/05/2019

Cho 5,6l hỗn hợp X gồm N2 và CO2 đi chậm qua 5 lít dd Ca(OH)2 0,02M để pư xảy ra hoàn toàn thu dc 5 gam kết tủa. Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp X so với H2

Help me,please

Câu trả lời (1)

 • Số mol hỗn hợp khí X: n(X) = n(N2) + n(CO2) = 5,6/22,4 = 0,25mol
  n[Ca(OH)2] = 5.0,02 = 0,1mol
  n(CaCO3) = 5/100 = 0,05mol
  Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
  0,05______0,05____0,05
  Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2
  0,05_______0,1_______0,05
  Số mol mỗi khí trong X
  n(CO2) = 0,05+0,1=0,15mol
  n(N2) = 0,25-0,15 = 0,1mol
  Khối lượng hỗn hợp X: m(X) = m(N2) + m(CO2) = 28.0,1 + 44.0,15 = 9,4g
  → M(X) = 9,4/0,25 = 37,6 → Tỉ khối d(X/H2) = 37,6/2 = 18,8

  bởi Đặng Vân 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Anh Trần

  Chọn các chất X1,X2,X3...X20( có thể trùng lặp giữa các pt) để hoàn thành các pthh sau:

  1. X1+X2\(\underrightarrow{t0}\)Cl2 +MnCl2+KCl+H2O

  2. X3+X4+X5\(\rightarrow\)HCl+H2SO4

  3. X6+X7dư\(\underrightarrow{t0}\)SO2+H2O

  4. X8+X9+X10\(\rightarrow\)Cl2 +MnSO4+K2SO4+Na2SO4+H2O

  5. KHCO3+ Ca(OH)2 dư\(\rightarrow\)X11+X12+X13

  6. Al2O3+KHSO4\(\rightarrow\)X14+X15+X16

  7.X17+X18\(\rightarrow\)BaCO3+CaCO3+H20

  8. X19+X20+H2O\(\rightarrow\)Fe(OH)3 + CO2+NaCl

 • Lan Anh

  Không dùng thêm thuốc thử, trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn đựng riêng biệt sau: MgCl2, NaOH, NH4Cl, BaCl2, H2SO4

 • Lê Gia Bảo

  Câu 1: Viết PTHH xảy ra khi cho:

  a) Natrioxit tác dụng với khí cacbonic?

  b) P2O5 tác dụng với canxioxit?

  c) HCl tác dụng với Fe?

  d) Nhôm oxit tác dụng với H2SO4?

  e) Đồng(II) oxit tác dụng với H2SO4 đặc nóng?

  Câu 2: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt: Ba(OH)2, HCl, NaCl, H2SO4. Viết các PTHH?

  Câu 3: Cho 19,2g hỗn hợp Cu, CuO vào dung dịch H2SO4 20% vừa đủ, sau PỨ thu được dung dịch B và 3,2g chất rắn không tan A.

  a) Viết PTHH và tính khối lượng dung dịch axit đã dùng?

  b) Tính nồng độ % của muối có trong dung dịch axit sau PỨ?

  c) Cho 3,2g chất rắn A ở trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng đến khi chất rắn tan hết. Tính V khí thoát ra (đktc)?

  Câu 4: Đốt cháy 14,2g hỗn hợp gồm Cu, Al, Mg trong oxit tạo ra 22,2 g các oxit. Hòa tan hết các oxit đó trong dung dịch HCl. Tính tổng khối lượng muối thu được sau PỨ?

 • Ha Ku

  Nêu phương pháp hóa học nhận biết 6 dung dịch mất nhãn sau: Al2(SO4)3, H2SO4, BaCl2, Ba(OH)2, NaCl và Na2CO3

 • Lê Nhật Minh

  Các bạn có đề kiểm tra hóa học lớp 9 1 tiết chương 1 không cho mk cái .Mai kiểm tra rồikhocroi

 • Vũ Hải Yến

  Nhận biết các chất trong lọ mất nhãn: MgCl2 , CaCl2 , BaCO3 , Na2CO3

 • hành thư

  Dùng thêm một thuốc thử hãy tìm cách nhận biết các dung dịch sau mất nhãn NH4HSO4, Ba(OH)2 , HCl, NaCl , H2SO4

 • cuc trang

  Ai giải giúp em : mai thi rùi

  Cho 19,3 gam hỗn hợp al,cu,mg tác dụng với hcl dư, thu dc 14 , 56 lít H2 ở Điều kiện tiêu chuẩn . Lọc lấy nước cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu kết tủa . Mang đến khối lượng ko đổi , cân dc 23,3 g chất rắn .

  Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

 • Nguyễn Minh Hải

  Câu 2: Có sơ đồ biến hoá sau:
  X Y Z Y X
  Biết rằng, X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali trong đó có 52,35%K. Xác định công thức các chất X, Y, Z và viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên .

 • thu thủy

  Nhận biết các chất theo yêu cầu sau đây:

  1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn sau

  a) CaO, Na2O, MgO, P2O5

  b) CaCO3, CaO, Ca(OH)2

  2. Chỉ dùng thêm quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch sau:

  a) H2SO4, NaOH, HCl, BaCl2

  b) NaCl, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4

  3. Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch:

  a) NaOH, HCl, NaNO3, NaCl

  b) Hcl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NaCl, NaNO3