AMBIENT
UREKA

Tính thể tích khí thiên nhiên

Đốt hoàn toàn V lít (ở ĐKTC) khí thiên nhiên có chứa 96%CH4 ; 2%N2 và 2%CO2 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư ta thu được 29.4 gam kết tủa . Giá trị của V là:

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Vì N2 và CO2 không cháy nên chỉ có CH4 cháy :

  PTHH 1 ( đốt CH4 ) :

  \(CH4+2O_2-^{t0}\rightarrow CO2+2H2O\)

  Sản phẩm thu được bao gồm CO2 và H2O nhưng chỉ có CO2 p/ư với Ca(OH)2 ( dd nước vôi trong ) và kết tủa thu được là CaCO3

  => mCaCO3 = 29,4

  PTHH 2 :

  CO2 + Ca(OH)2 \(\rightarrow\) CaCO3\(\downarrow\) + H2O

  Theo đề ta có

  nCH4= \(\dfrac{v}{22,4}.96\%=\dfrac{3v}{70}mol\)

  \(nCO2_{\left(trong-kh\text{í}-t\text{ự}-nhi\text{ê}n\right)}=\dfrac{v}{22,4}.2\%=\dfrac{v}{1120}\left(mol\right)\)
  Theo PTHH 1 :

  nCH4 = nCO2(1) = \(\dfrac{3v}{70}mol\)
  nCO2(2)= nCO2 (1) + nCO2 (khí thiên nhiên)= \(\dfrac{3v}{70}\)+\(\dfrac{v}{1120}=\)\(\dfrac{7v}{160}mol\)

  Theo PTHH 2 :

  nCO2(2) = nCaCO3 = \(\dfrac{7v}{160}mol\)

  =>mCaCO3 = \(\dfrac{7v}{160}.100=29,4\)

  Giải ra ta được V = 29,4 (l)

  SUY NGHĨ MẤT 10p

    bởi phạm thị thu thảo 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF