AMBIENT

Tính thể tích khí CO2 thu được ở các phản ứng trên

bởi sap sua 01/06/2019

đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí Metan và Axetilen. Đã dùng hết 15,68 lít khí oxy các khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn

a, Viết Phương trình phản ứng xảy ra

b, tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

c, tính thể tích khí CO2 thu được ở các phản ứng trên

d, tính thành phần % về khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, CH4 +\(\dfrac{3}{2}\) O2 ->CO2+2H2O (1)

  x 3/2x x

  C2H2 +\(\dfrac{5}{2}\)O2 -> 2CO2+H2O (2)

  y 5/2 y 2y

  b, Gọi VCH4=x(l) , VC2H2=y (l)

  từ (1) và (2) ==> VO2 = \(\dfrac{3}{2}\)x + 5/2 y

  từ (1) và (2) ta có hpt\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=6,72\\\dfrac{3}{2}x+\dfrac{5}{2}y=15,68\end{matrix}\right.\)

  giải ra x=Vch4 = 1,12(l) ==> y = Vc2h2= 5,6 (l)

  c, VCO2= x+2y=12,32 (l)

  d, nCH4 = \(\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(MOL\right)\), nC2H2 =\(\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  ==> mCH4 = 0,05.16=0,8 (g) , mC2H2=0,25.26=6,5 (g)

  ==> % m CH4 =\(\dfrac{0,8}{6,5+0.8}.100\%\approx10,96\%\)

  ==> % m C2H2 \(\approx100\%-10,96\%\approx89,04\%\)

  vậy.............

  bởi Đào Thanh Sơn 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>