YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính thể tích khí CO2 thu được ở các phản ứng trên

đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp khí Metan và Axetilen. Đã dùng hết 15,68 lít khí oxy các khí đều cho ở điều kiện tiêu chuẩn

a, Viết Phương trình phản ứng xảy ra

b, tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

c, tính thể tích khí CO2 thu được ở các phản ứng trên

d, tính thành phần % về khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a, CH4 +\(\dfrac{3}{2}\) O2 ->CO2+2H2O (1)

  x 3/2x x

  C2H2 +\(\dfrac{5}{2}\)O2 -> 2CO2+H2O (2)

  y 5/2 y 2y

  b, Gọi VCH4=x(l) , VC2H2=y (l)

  từ (1) và (2) ==> VO2 = \(\dfrac{3}{2}\)x + 5/2 y

  từ (1) và (2) ta có hpt\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=6,72\\\dfrac{3}{2}x+\dfrac{5}{2}y=15,68\end{matrix}\right.\)

  giải ra x=Vch4 = 1,12(l) ==> y = Vc2h2= 5,6 (l)

  c, VCO2= x+2y=12,32 (l)

  d, nCH4 = \(\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(MOL\right)\), nC2H2 =\(\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  ==> mCH4 = 0,05.16=0,8 (g) , mC2H2=0,25.26=6,5 (g)

  ==> % m CH4 =\(\dfrac{0,8}{6,5+0.8}.100\%\approx10,96\%\)

  ==> % m C2H2 \(\approx100\%-10,96\%\approx89,04\%\)

  vậy.............

    bởi Đào Thanh Sơn 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON