ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính thể tích khí CO2

Cho từ từ 500 ml dd HCl 1M vào 300 ml dd A gồm Na2CO3 1M và NaHCO3 1M, sau phản ứng thu được V lít khí CO2 (đktc)

a) Tính giá trị V

b) Lượng khí CO2 trên thổi hết qua 300 ml dd NaOH 1M thì sau phản ứng thu được dung dịch B chứa m gam chất tan. Tính giá trị m

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) nHCl = \(\dfrac{500.1}{1000}=0,5\left(mol\right)\)

  \(n_{Na_2CO_3}\) = \(\dfrac{300.1}{1000}=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{NaHCO_3\left(bđ\right)}=\dfrac{300.1}{1000}=0,3\left(mol\right)\)

  PTHH:

  Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl (1)

  0,3..............0,5 (mol)

  Tỉ lệ: \(\dfrac{0,3}{1}< \dfrac{0,5}{1}\)

  => HCl dư

  => nHCl (dư) = 0,5 - 0,3 = 0,2 (mol)

  và: \(n_{NaHCO_3\left(2\right)}=n_{NaHCO_3\left(bđ\right)}+n_{NaHCO_3\left(1\right)}\) = 0,3 + 0,3 = 0,6 (mol)

  PTHH:

  HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H2O

  0,2.........0,6 (mol)

  Tỉ lệ: \(\dfrac{0,2}{1}< \dfrac{0,6}{1}\)

  => NaHCO3

  => \(n_{CO_2}=n_{HCl}=0,2\left(mol\right)\)

  Vậy: = VCO2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (l)

  b) nCO2 = 0,2 (mol) (theo câu a)

  nNaOH = \(\dfrac{300.1}{1000}=0,3\left(mol\right)\)

  Đặt T =\(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,3}{0,2}=1,5\)

  Ta thấy: 1 < T < 2 (vì 1 < 1,5 < 2)

  => Tạo muối Na2CO3 và NaHCO3

  Đặt nNa2CO3 = x (mol) ; nNaHCO3= y (mol)

  PT:

  CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

  x.............2x..............x............x (mol)

  CO2 + NaOH → NaHCO3

  y..............y..............y (mol)

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\2x+y=0,3\end{matrix}\right.\) => x = y = 0,1 (mol)

  => mNa2CO3= 0,1 . 106 = 10,6 (g)

  mNaHCO3 = 0,1 . 84 = 8,4 (gam)

  Vậy m = 10,6 + 8,4 = 19 (g)

    bởi Nguyễn Hằng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1