AMBIENT

Tính thể tích khí CO2

bởi Trần Bảo Việt 02/06/2019

sục V(l) khí CO2 (đktc) vào 150ml dd Ba(OH)2 2M sau phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa tính giá trị của V

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • nBa(OH)2 = 2 . 0,15 = 0,3 mol

  nBaCO3 = \(\dfrac{39,4}{197}=0,2\left(mol\right)\)

  Vì: nBa(OH)2 > nBaCO3

  Nên xảy ra 2 trường hợp

  + TH1: Ba(OH)2

  Pt: CO2 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + H2O

  ....0,2 mol<-------------0,2 mol

  VCO2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít)

  + TH2: CO2

  Pt: CO2 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + H2O

  .0,3 mol<-0,3 mol-----> 0,3 mol

  ......CO2 + BaCO3 + H2O --> Ba(HCO3)2

  0,1 mol<--0,1 mol

  VCO2 = 0,4 . 22,4 = 8,96 (lít)

  bởi Vũ Thị Lan Anh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>